Đang tải...

Nhập số điện thoại bạn đang dùng đặt dịch vụ
Chọn ngày báo nghỉ Tiếp tục
Chọn ca báo nghỉ
Chọn ngày làm bù

Nhân viên làm bù có thể không phải là nhân viên đang làm việc tại nhà quý khách.

Thời gian bắt đầu ca làm bù

JupViec.vn có thể chưa sắp xếp được nhân viên tại ngày quý khách mong muốn làm bù, chúng tôi sẽ liên hệ lại để xác nhận trong trường hợp này.

Lưu ý: Quý khách vẫn bị tính phí 100% nếu báo nghỉ gấp trong vòng 24h trước khi ca làm diễn ra.

check_circle
Báo nghỉ ca làm thành công!

clear
Báo nghỉ không thành công!

Vui lòng liên hệ JupViec.vn để được hỗ trợ!